0

Giỏ của bạn là trống

Chính sách bảo mật

MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN
Bằng việc truy cập và gửi yêu cầu dịch vụ, Khách hàng đồng ý rằng HABANOS SPECIALIST được phép thu thập các thông tin này cho các mục đích sau:
Xác định Khách hàng cụ thể đang sử dụng dịch vụ của HABANOSSPECIALIST.
Liên hệ, hỗ trợ, giải quyết thắc mắc của Khách hàng khi sử dụng dịch vụ của HABANOS SPECIALIST.
Cung cấp thông tin hữu ích liên quan đến dịch vụ của HABANOS SPECIALIST cho Khách hàng.
Khảo sát ý kiến của Khách hàng khi sử dụng dịch vụ của HABANOS SPECIALIST.
Cải tiến, nâng cấp nội dung và giao diện website cũng như chất lượng dịch vụ của HABANOS SPECIALIST dựa trên các phản hồi của Khách hàng trong quá trình sử dụng.
HABANOS SPECIALIST thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng khi sử dụng các dịch vụ trên website habanosspecialist.vnbao gồm: Họ tên;  Địa chỉ liên hệ; Địa chỉ email liên hệ; Số điện thoại liên lạc; Nội dung vụ việc…
Mọi thông tin Khách hàng cung cấp phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. HABANOSSPECIALIST không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc thông tin khai báo thông tin sai lệch hoặc giả mạo của Khách hàng
 
PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN
habanosspecialist.vn thu thập và sử dụng thông tin cá nhân quý khách với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.
Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ Quý Khách hoặc thông qua bên thứ ba có thể được chúng tôi sử dụng hoặc chia sẻ hoặc chuyển giao cho bên thứ ba khác (bao gồm nhà cung cấp dịch vụ và công ty có liên quan của họ ở trong nước), cho các mục đích nhất định có thể bao gồm những nội dung sau đây:Để tạo điều kiện cho Quý Khách sử dụng Dịch Vụ hoặc truy cập vào Nền Tảng,
Để trả lời các câu hỏi, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của Quý Khách trực tiếp;
Để xử lý các đơn đặt hàng Quý Khách gửi qua Nền Tảng (các khoản thanh toán Quý Khách thực hiện thông qua Nền Tảng cho các Sản Phẩm mà được bán bởi chúng tôi);
Để vận chuyển và giao các sản phẩm mà Quý Khách đã mua thông qua Nền Tảng được bán bởi chúng tôi. Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của Quý Khách cho bên thứ ba để giao sản phẩm cho Quý Khách (ví dụ: đơn vị chuyển phát hoặc nhà cung cấp của chúng tôi), bất kể sản phẩm được bán thông qua Nền Tảng bởi chính chúng tôi;
Để cập nhật cho Quý Khách về việc giao sản phẩm, bất kể sản phẩm được bán thông qua Nền Tảng bởi chúng tôi và cho mục đích chăm sóc khách hàng;
Để so sánh thông tin và xác minh với các bên thứ ba để đảm bảo rằng thông tin đó là chính xác;
Để xác định danh tính của Quý Khách cho các mục đích phát hiện gian lận;
Để quản lý tài khoản của Quý Khách mở tại chúng tôi (nếu có);
Để xác minh và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán mà Quý Khách thực hiện trực tuyến;
Để kiểm tra việc tải dữ liệu từ Nền Tảng xuống;
Để cải thiện cách trình bày hoặc nội dung của các trang trong Nền Tảng và tùy chỉnh chúng cho người dùng;
Để xác định người truy cập trên Nền Tảng;
Để thực hiện nghiên cứu về hành vi của người dùng và thống kê số lượng người dùng;
Để cung cấp cho Quý Khách những thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng Quý Khách có thể thấy hữu ích hoặc Quý Khách đã yêu cầu từ chúng tôi, bao gồm thông tin về các Sản Phẩm với điều kiện là Quý Khách cho biết rằng Quý Khách không phản đối việc liên hệ vì các mục đích này;
Để hiển thị tên dùng hoặc tên và hồ sơ của Quý Khách trên Nền Tảng;
Để xử lý bất kỳ khiếu nại, phản hồi, hành động thực thi và yêu cầu gỡ xuống liên quan đến bất kỳ nội dung nào Quý Khách đã tải lên Nền Tảng;
Ngoại trừ các trường hợp về Sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân bạn ra ngoài.
 
Thời Gian Lưu Giữ Dữ Liệu Cá Nhân
Không ảnh hưởng đến các quy định khác của Chính Sách này, dữ liệu cá nhân của Quý Khách sẽ được lưu trữ cho đến khi Quý Khách yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của Quý Khách và/hoặc Quý Khách xóa vĩnh viễn tài khoản Habanos Specialist của Quý Khách.
Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại dữ liệu cá nhân của Quý Khách trong thời hạn do pháp luật yêu cầu hoặc cho đến khi còn có liên quan đến các mục đích mà dữ liệu đó được thu thập.
Chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ dữ liệu cá nhân của Quý Khách hoặc xóa phương tiện mà dữ liệu có thể được liên kết với Quý Khách, ngay khi có cơ sở hợp lý tin rằng việc lưu giữ đó không còn phục vụ cho mục đích mà dữ liệu cá nhân đó được thu thập và không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào.


Những người hoặc tổ chức cá nhân tiếpcận với thông tin:
Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:
Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật;
Trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật;
Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên www.habanosspecialist.vn khác.
Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin của bạn sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án.
 
ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN
Đơn vị chủ quản của HABANOS SPECIALIST với thông tin bên dưới chịu trách nhiệm thu thập và quản lý thông tin cá nhân.
Tên công ty: CÔNG TY TNHH AVANTI-GROUP
Địa chỉ: Số 2 Phố Cổ Tân, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Tel: 0902554426 Email: info@avanti.com.vn
Hotline: 0896.3333.89
 
KHÁCH HÀNG YÊU CẦU TIẾP CẬN, CHỈNH SỬA HOẶC XOÁ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH
Khi có nhu cầu, vào bất cứ thời điểm nào Khách hàng cũng có thể tiếp cận, chỉnh sửa hoặc xoá dữ liệu cá nhân của mình chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ trực tiếp đến HABANOS SPECIALIST thông qua điện thoại/email để yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình hoặc dùng tài khoản của mình trên website habanosspecialist.vn để tự mình chỉnh sửa. Chúng tôi chỉ chấp nhận chỉnh sửa/xoá sau khi đối chiếu các thông tin do Khách hàng cung cấp chính xác với các thông tin đã cung cấp cho HABANOS SPECIALIST trước đó.
 
Trường hợp bất kỳ cá nhân nào phát hiện việc một ai đó đã giả mạo mình để cung cấp thông tin cá nhân cho HABANOS SPECIALIST, người này có thể liên hệ trực tiếp với HABANOS SPECIALIST để báo cáo và yêu cầu xoá bỏ. Trong phạm vi quyền hạn của mình HABANOS SPECIALIST sẽ nỗ lực để xác minh và giải quyết kịp thời đúng quy định để ngăn chặn hành vi vi phạm. Khi đó, HABANOS SPECIALIST sẽ chịu trách nhiệm về việc giả mạo thông tin của người khác đồng thời HABANOS SPECIALIST được giải phóng mọi trách nhiệm liên quan đến hành vi giả mạo này của HABANOS SPECIALIST.
 
CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG
HABANOS SPECIALIST luôn tôn trọng thông tin cá nhân của tất cả Khách hàng. Tại chính sách này, chúng tôi cam kết như sau:
Chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của Khách hàng cung cấp cho chúng tôi thông qua Website habanosspecialist.vn theo Chính sách này và theo các quy định pháp luật.
Chỉ sử dụng thông tin Khách hàng theo mục đích và phạm vi nêu trong Chính sách bảo mật này.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng trừ trường hợp có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân đó hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc trong trường hợp HABANOS SPECIALIST tin rằng điều đó sẽ giúp HABANOS SPECIALIST bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trong vụ việc tranh chấp với Khách hàng hoặc tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các Khách hàng khác.
Không thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của Khách hàng.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu của Khách hàng, habanosspecialist.vn có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật đối với các thông tin Khách hàng cung cấp.
 
KHUYẾN CÁO VỚI KHÁCH HÀNG
Không một biện pháp hay công nghệ bảo mật nào là tuyệt đối. Vì vậy thông tin chỉ có thể được bảo mật bởi nỗ lực của tất cả các bên liên quan.
Vì vậy, www.habanosspecialist.vn cũng khuyến cáo quý khách nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của quý khách và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác.
Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, quý khách nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ Website đang mở.
HABANOS SPECIALIST không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những thiệt hại hoặc mất mát (nếu có) do việc Khách hàng không tuân thủ quy định của HABANOS SPECIALIST và/hoặc trường hợp các hành vi thông tin cá nhân bị tiết lộ do lỗi của Khách hàng.
Trường hợp Khách hàng không đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật này, HABANOS SPECIALIST đề nghị Khách hàng không nên gửi thông tin cá nhân cho HABANOS SPECIALIST.
Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của quý khách như các trường hợp quý khách tự ý chia sẻ thông tin với người khác…. Nếu quý khách không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, Chúng tôi khuyên quý khách không nên gửi thông tin đến cho chúng tôi.
 
ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG
Bản Chính sách bảo mật thông tin cá nhân được công bố trên website www.habanosspecialist.vn, trường hợp được chỉnh sửa, bổ sung sẽ được chúng tôi thông báo ngay trên website này. Thời gian chỉnh sửa/cập nhật được chúng tôi ghi rõ tại dòng đầu tiên của chính sách này.
Khách hàng đồng ý rằng, khi tiếp tục sử dụng website của HABANOS SPECIALIST là Khách hàng đã thừa nhận, đồng ý và cam kết tuân thủ Chính sách bảo mật này cũng như các nội dung chỉnh sửa sau đó.