Chính sách giải quyết khiếu nại khách hàng

AVANTI luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách hàng liên quan đến giao dịch tại website thương mại điện tử https://habanosspecialist.vn/. Khi phát sinh khiếu nại, tranh chấp, AVANTI đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của AVANTI

Quy trình khiếu nại thực hiện theo các bước sau:

Bước 1:Khách hàng khiếu nại về hàng hóa, dịch vụ mua trên website thương mại điện tử https://habanosspecialist.vn/ thực hiện tại địa chỉ:

CÔNG TY TNHH AVANTI-GROUP

Địa chỉ: số 02 Cổ Tân, phố Cổ Tân, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 0896333389

Bước 2:Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của AVANTI sẽ tiếp nhận khiếu nại, liên hệ làm rõ các phản ánh của Khách hàng trong thời gian sớm nhất và không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày AVANTI nhận được khiếu nại.

Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, AVANTI sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Khách hàng giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

Bước 3:AVANTI có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ nghi vấn, đồng thời có hướng xử lý thích hợp.

Bước 4:Trong trường hợp AVANTI đã nỗ lực giải quyết khiếu nại, tranh chấp nhưng Khách hàng không đồng ý với phương án giải quyết của AVANTI, Khách hàng hoặc AVANTI có thể đưa vụ việc đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên theo quy định.

Khi được yêu cầu hoặc theo quy định pháp luật, AVANTI sẽ phối hợp với nhà sản xuất và/hoặc đơn vị phân phối cung cấp để xử lý khiếu nại khách hàng. AVANTI tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi của Khách hàng, bao gồm các điều kiện đối với đơn vị phân phối và nhà sản xuất theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp giao dịch phát sinh khiếu nại, tranh chấp mà được xác định lỗi thuộc về AVANTI, AVANTI sẽ có biện pháp bồi thường thỏa đáng cho Khách hàng trên cơ sở thỏa thuận với Khách hàng.

Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại Website hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (và các quy định bổ sung, điều, thay thế trong từng thời điểm).